ای دل نگران که چشمهایت بر در

ای دل نگران که چشمهایت بر در
شرمنده که امروز به یادت کمتر

جز رنج چه بود سهمت از این همه عشق؟

مظلوم ترین عاشق دنیا، مادر!

???

???

زیادی تحویلش گرفتیم

این میمون زشته ۹۵ را…

کجای تو مبارک بود لعنتی؟؟؟؟!

قرار بود آدمها به هم برسند نه قطارها

همه ی اینهارا گفتم که بگویم خیلی تحویل نگیرید این خروس وقت نشناس را ۰۰۰

فقط خداکند این یکی موقع شادی صدا کند…

نه مثل میمون سال قبل با اداهایش اشک دربیاورد

سلام عزیزای خودم انشالله سال جدید براتون کلی موفقیت و خوشبختی داشته باش?